शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यास १५ जुलैपर्यत मुदतवाढ.

शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यास १५ जुलैपर्यत मुदतवाढ.

सिंधुदुर्ग.

  भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील सन 2023-2024 करिता अनु. जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता नवीन अर्ज नोंदणी करणे व जुन्या अर्जाचे नुतनीकरण करण्यासाठी 15 जुलै 2024 अखेर मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी दिली आहे.
   शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याची प्रक्रीया आपले सरकार पोर्टलवरील https://mahadbtmahait.gov.in  या संकेतस्थळावर सुरु आहे. जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ / वरिष्ठ महाविद्यालये तसेच संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य, विद्यार्थी व पालक यांना आवाहन करण्यात येते की, जे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित असतील अशा मागासवर्गीय विद्याध्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेचे नवीन अर्ज नोंदणी करणे व जुन्या अर्जाचे नुतनीकरण विहित वेळेत विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची आहे. या योजनेपासून मागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित राहिल्यास यास संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य जबाबदार राहतील असे पत्रकात नमूद आहे.
   महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेले अर्जाची छाननी करून परिपूर्ण अर्ज मंजुरीस्तव या कार्यालयाकडे वेळेवर वर्ग करण्याबाबत संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी. शिष्यवृत्ती योजनेचे नवीन अर्ज नोंदणी करणे व जुन्या अर्ज नुतनीकरण करण्याबाबत समस्या उद्भवल्यास अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सिंधुदुर्ग कार्यालय (दूरध्वनी क्र.02362-228882) येथे संपर्क साधावा असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे.